1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Khứ Hồi Thành Phố Hồ Chí Minh - Nghệ An, ngày 28/08, Giá 599,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Tài Pây, ngày 16/09, Giá 3,056,400 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 9 vé máy bay Khứ Hồi Thành Phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, ngày 27/08, Giá 699,000 vnđ. Xem chi tiết