1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Khứ Hồi Thành Phố Hồ Chí Minh - Tp đà Nẵng, ngày 08/11, Giá 149,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 2 vé máy bay Khứ Hồi Thành Phố Hồ Chí Minh - Tp đà Nẵng, ngày 18/11, Giá 299,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 2 vé máy bay Khứ Hồi Thành Phố Hồ Chí Minh - Tp đà Nẵng, ngày 18/11, Giá 299,000 vnđ. Xem chi tiết